The Future


Strategisch design: research – brand essence – design

De vraag

The Future uit Eindhoven kwam bij ons met de vraag voor een vernieuwde website waarin het innovatieve karakter van The Future naar voren komt. Al snel bleek dat de bestaande huisstijl sterk verouderd was en niet meer voldeed aan de positionering die ze willen nastreven. Wij zijn dus aan de slag gegaan met onderzoek om de kern van het bedrijf te kunnen vatten en daarmee de vertaling te kunnen maken naar design.

Research

The Future was vooral bekend als subsidieadviseur. Daar moest een belangrijke positioneringsverandering in komen: van subsidie adviesbureau naar innovatie adviesbureau.
In het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de identiteit van de organisatie. Wat doen zij nu echt, waar staan zij voor, hoe zijn ze bekend in de markt?

Basis - Brand essence

Het onderzoek resulteerde in een aantal bevindingen, welke een voorzet waren voor het brand essence document. In het brand essence document hebben we de basis van de identiteit van de organisatie vastgelegd. Deze basis dient als startpunt voor design en tone of voice voor tekst, maar ook als basis om weer op terug te kunnen vallen.

Design research

Met de bevindingen uit het onderzoek en de brand essence ben ik gestart met het design. Welke vormen, kleuren, elementen passen het beste bij de identiteit en kunnen deze vertalen?


Conclusie: wie is The Future

The Future

The Future is de betrokken partner voor hightech start-up, scaleup en MKB-bedrijven en innovatienetwerken. Als het gaat om subsidieaanvragen, maar ook voor het pro-actief ontwikkelen van (lange termijn) innovatieprojecten en innovatie ecosystemen, opzetten van partnering en netwerken.