Gemiste kans

Het product is klaar, de strategie is ontwikkeld, marketingplannen en merkstrategie zijn uitgeschreven en dan is het tijd voor de implementatie. Oh ja, er moet een designer ingeschakeld worden, dan kan deze onze plannen even uitwerken tot een mooi ontwerp.
Gemiste kans…

Dit onderwerp heb ik al lang op de planning staan en tijdens mijn laatste training bleken meerdere ontwerpers hier tegenaan te lopen. De ontwerper wordt te laat betrokken in het proces.
Het gebeurt vaak dat marketingteams samen met het bedrijf waar ze (voor) werken een heel plan neergezet hebben, waarin op het laatste moment nog een ontwerper ingeschakeld wordt om een ontwerp te maken. Uitvoerend dus. Terwijl ontwerpers opgeleid zijn om mee te denken in deze processen en juist met hun creativiteit een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de plannen. Als een ontwerper eerder betrokken wordt bij het proces, wordt ook de uitvoering van het plan daarna makkelijker. De ontwerper is in dit geval namelijk helemaal bekend met de plannen en kan zo makkelijker de vertaalslag naar ontwerp maken.

Nieuwe en soms zelfs betere ideeën komen, in het geval dat ontwerpers te laat betrokken worden, vaak niet meer door i.v.m. tijdgebrek of het strak willen vasthouden aan een al goedgekeurd plan.

Dus mijn boodschap: mis de kans niet en betrek je ontwerper eerder in je proces om zo tot vloeiendere processen en creatievere oplossingen te komen!